Oferta dla partnerów zagranicznych

Szanowni Państwo,

Sieć agencji zatrudnienia za granicą „CityWork” poszukuje partnerów biznesowych w Polsce w celu zatrudnienia obywateli Ukrainy.

Oferujemy:

 • specjalistów wykwalifikowanych
 • pracowników bez kwalifikacji i pracowników fizycznych
 • opiekunek, personel obsługujący
 • pracowników w różnym wieku dla prac sezonowych w sektorze rolniczym.

Gwarantujemy:

 • wybór odpowiedniego personelu w najkrótszym terminie
 • 100% spełnienienia wszystkich wymagań Zamawiającego

Mamy do dyspozycji:

 • wysoko profesjonalnych pracowników
 • bazę doświadczonych wyszkolonych kandydatów w celu dalszego zatrudnienia za granicą
 • nieograniczony dostęp na rynek pracy dla obywateli Ukrainy

Jeśli Wasza firma jest bezpośrednim pracodawcą lub agencją-pośrednikiem zatrudnienia obywateli Ukrainy w Polsce – prosimy o kontakt z nami!

Mamy nadzieję na długotrwałą i owocną współpracę.

Z poważaniem

Kierownik Agencji CityWork

Kateryna Berezniak

Kijów, prospekt Komarova 20A

Tel: +38 044 355-00-63

+38 099 717-43-17

[email protected]


Предложение для заграничных партнеров

Уважаемые Партнеры,

Сеть агенций трудоустройства за границей „CityWork” ищет бизнес-партнеров с целью сотрудничества по вопросам трудоустройства граждан Украины.

Мы предлагаем:

 • высококвалифицированных специалистов
 • работников без квалификации и работников физического труда
 • опекунок и обслуживающий персонал
 • работников разного возраста для сезонных сельскохозяйственных работ

 Гарантируем:

 • выбор соответстветствующего персонала за короткий срок
 • 100% выполнение всех требований Работодателя

В нашем рапспоряжении есть:

 • база высококвалифицированных работников
 • база опытных подготовленных кандидатов для дальнейшей работы за рубежом
 • неограниченный доступ к рынку труда для граждан Украины

Если Ваша компания является непосредственным работодателем либо агенцией-посредником по вопросам трудоустройства украинцев в Польше, свяжитесь с нами!

Мы надеемся на долгосрочное и плодотворное сотрудничество!

 

С уважением, 

Руководитель Агенции CityWork

Екатерина Березняк 

Киев, проспект Комарова 20А

Tel: +38 044 355-00-63

+38 099 717-43-17

[email protected]